Kniha na vyfarbovanie troch kráľov

"Traja králi, známi aj ako traja mudrci alebo traja mudrci, sú postavy spojené s biblickým príbehom narodenia Ježiša Krista.

Vianočný betlehem - Traja králi

Omaľovánka vianočného betlehemu
Vidíme scénu pred vianočnými jasličkami. Nad ním letí malý anjel. Vidíme malého Ježiša ležiaceho v jasliach a jeho rodičov, Máriu a Jozefa. Zdá sa, že...

Traja králi

Omaľovánky pre deti na vytlačenie
Traja králi sa vydali na dlhú cestu, aby našli novorodeného Ježiša. Mali so sebou dary v podobe zlata, kadidla a myrhy, ktoré chceli odovzdať Kristovi. Vyfarbite obrázok...

Traja králi s darmi

Omaľovánky troch kráľov s darčekmi pre deti na vytlačenie
Tento obrázok je dosť náročný, obsahuje veľa prvkov, ale som si istý, že to zvládnete. Tu sú traja králi s darmi pre Ježiša. Môžete vidieť, že ich...

Traja králi pri jasličkách

Omaľovánky troch kráľov v betleheme na vytlačenie
Obrázok nám ukazuje stajňu, v ktorej bol počatý Ježiš. Jeho matka Mária a Jozef sú tu a spoločne sa starajú o dieťatko. Vpravo...

Traja králi ponúkajú dary

sfarbenie stránky traja králi dávajú dary
Traja králi, keď prišli k Ježišovi, padli na kolená a poklonili sa mu. Každý z nich mal dary, ktorými chcel obdarovať toho, kto sa narodil. Vyfarbite kráľov...

Traja králi vedú ťavy

vyfarbenie troch kráľov, ktorí vedú ťavy
Traja králi museli absolvovať veľkú cestu, aby sa dostali na miesto Ježišovho narodenia. Viedla ich betlehemská hviezda, ktorú bolo vidieť nad ich hlavami. Každý z kráľov ...

KATEGÓRIE

Omaľovánky na vytlačenie Traja králi nad Ježišom

Traja králi nad Ježišom

Narodeného Ježiša prišli privítať traja králi z Východu a priniesli mu ako dary zlato, kadidlo a myrhu. Na obrázku vidíme...
Omaľovánky troch kráľov pri jasličkách na vytlačenie

Traja králi pri jasličkách

Obrázok nám ukazuje najkrajší moment sviatkov, ktorým sú určite Vianoce. Jasličky a narodenie sú veľkým symbolom pre...
vyfarbenie troch kráľov, ktorí dávajú dary Ježišovi

Traja králi dávajú dary Ježišovi

Bola už noc, keď Traja králi našli stajňu s Ježiškom. Ako vidíme na obrázku, Matka Mária sa drží...
omaľovánka Traja králi rozprávkové postavy na vytlačenie

Rozprávkové postavy troch kráľov

Na obrázku vidíme Troch kráľov v rozprávkovej verzii. Prišli zďaleka, aby obdarovali narodeného Ježiša. Každý z nich...
Omaľovánky darčeky od Troch kráľov

Dary od troch kráľov

Podľa legiend, ktoré šíri katolícka cirkev, po narodení Krista putovali traja králi z Východu, aby našli novorodenca. Ako...
Omaľovánky tri - 3 králi k vytlačeniu

Tri králi maľovanky

Na obrázku vidíme troch kráľov, ktorí išli privítať malého Ježiša. Boli to Kasper (Casper), Melchior a Baltazár,...

Informácie

Popis: Traja králi sú postavy, ktoré sa podľa Nového zákona prišli do Betlehema pokloniť novorodenému Ježišovi. Priniesli so sebou dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Biblický kontext: Príbeh o troch kráľoch pochádza z Matúšovho evanjelia (2,1-12) v Novom zákone. Podľa tohto rozprávania králi nasledovali hviezdu, ktorá ich priviedla na miesto Ježišovho narodenia.

Symbolika darov: Zlato, kadidlo a myrha boli dary so symbolickým významom. Zlato predstavovalo Ježišovu kráľovskú hodnosť, kadidlo poukazovalo na jeho božstvo a myrha sa spájala s jeho ľudskou prirodzenosťou a utrpením.

Kultúrne predstavenia: Vo výtvarnom umení a ľudovej kultúre sa Traja králi často zobrazujú ako postavy rôzneho vzhľadu, pochádzajúce z rôznych regiónov a nesúce mená Melchior, Gašpar a Baltazár.

Epifánia: Sviatok Zjavenia Pána (Epifánie), ktorý pripomína príchod kráľov k Ježišovi, sa slávi v mnohých krajinách. Tento sviatok sa slávi s rôznymi obradmi a zvykmi v závislosti od kultúry.

Ikona Božieho zjavenia: Príbeh o troch kráľoch je dôležitou súčasťou kresťanského rozprávania o zjavení Boha v podobe Ježiša Krista.

Vzdelávacia hodnota: Príbeh Zjavenia Pána sa často používa v náboženskej výchove a katechéze ako nástroj na sprostredkovanie biblických udalostí a ich významu.

Ikonografia a umenie: Traja králi sú častým motívom v ikonografii, maliarstve, sochárstve a iných formách sakrálneho umenia.

Teologické interpretácie: V kresťanskej teológii existujú rôzne interpretácie významu Troch kráľov, ktoré sa týkajú ich úlohy pri zvestovaní Ježiša ako Kráľa, Kňaza a Človeka.

Medzi vernosťou a tradíciou: Príbeh o troch kráľoch spája biblické prvky s kultúrnymi tradíciami a obrazmi a vytvára tak komplexný a fascinujúci príbeh.

Zaujímavosti

  1. Traja mudrci z Východu: V Matúšovom evanjeliu sú opísaní ako "mudrci z východu", ale ich mená ani počet sa neuvádzajú. Mená Melchior, Gašpar a Baltazár pochádzajú z tradície a prvýkrát sa objavujú v texte Tertuliána z 3. storočia.
  2. Proroctvá a betlehemská hviezda: Podľa kresťanskej tradície traja králi objavili neobyčajnú hviezdu, ktorá im ukázala cestu k narodeniu Ježiša. Ide o odkaz na proroctvo z Knihy Numeri v Starom zákone.
  3. Symbolika darov: Traja králi priniesli Ježišovi tri vzácne dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizuje Ježišovu kráľovskú hodnosť, kadidlo predstavuje jeho božskú prirodzenosť a myrha sa spája s jeho ľudskou prirodzenosťou a utrpením.
  4. Zjavenie Pána - Zjavenie Pána: V kresťanskej tradícii sa sviatok Zjavenia Pána (Epifánie) slávi 6. januára. Tento sviatok pripomína príchod kráľov do Betlehema a udalosť Božieho zjavenia Ježiša svetu.
  5. Baltazár - kráľ z Afriky: Podľa tradície bol Baltazár zobrazovaný ako muž afrického pôvodu, preto je niekedy zobrazovaný s tmavou farbou pleti. Jeho darom bol farebný kryštál na kadidlo.
  6. Ikony a sakrálne umenie: Traja králi sú častým motívom v sakrálnom umení, či už v maliarstve, sochárstve alebo kresťanskej ikonografii. Zobrazenia kráľov majú veľký náboženský a kultúrny význam.
  7. Kultúrne rituály a tradície: V mnohých krajinách, najmä v katolíckych, sa oslavuje sviatok Zjavenia Pána, často sprevádzaný procesiami alebo liturgickými obradmi.
  8. Symbol jednoty národov: Príchod Troch kráľov symbolicky predstavuje jednotu všetkých ľudí a národov v uctievaní Ježiša ako Mesiáša.
  9. Prítomnosť v populárnej kultúre: Príbeh o troch kráľoch ovplyvnil ľudovú kultúru. Objavujú sa v literatúre, filmoch, vianočných koledách a iných umeleckých dielach.
  10. Teologický význam: Prítomnosť troch kráľov v príbehu o Ježišovom narodení má aj hlboký teologický význam, pretože zdôrazňuje univerzálny význam hlásania evanjelia pre všetkých ľudí.
.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }